II Ogólnopolska Konferencja
Leczenie nieoperacyjne narządu ruchu

15 - 16 PAŹDZIERNIKA 2021r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 14 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.  Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2