II Ogólnopolska Konferencja
Leczenie nieoperacyjne narządu ruchu

15 - 16 PAŹDZIERNIKA 2021r.

PROGRAM

15 października

(Piątek)

8.30-8.35 
Otwarcie Konferencji

 

 
8.35- 10.35 Sesja I Leczenie nieoperacyjne skręceń stawu skokowego
 
8.35- 8.55 Ortopedyczne podejście do leczenia skręceń stawu skokowego
dr hab. Artur Gądek, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 
Prezes- Elekt Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo- Goleniowego

 

8.55-9.15 Fizjoterapeutyczne podejście do leczenia skręceń stawu skokowego  
prof. dr hab. Andrzej Czamara, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu,
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 

 

9.15- 9.35 Podejście lekarza rehabilitacji do leczenia skręceń stawu skokowego
prof. dr hab. Jolanta Kujawa, Klinika Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

9.35- 9.55 Osteopatyczne podejście do leczenia skręceń stawu skokowego
dr. hab. Sławomir Marszałek, Zakład Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich

 

9.55- 10.15 Interpretacja badań obrazowych w ocenie skręceń stawu skokowego 
dr hab. Bogusław Sadlik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
były Prezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo- Goleniowego

 

 

 

10.15- 10.35 dyskusja

 

10.35- 10.50 przerwa kawowa

 

 
 
10.50- 13.10 
Sesja II Leczenie nieoperacyjne entezopatii stawu łokciowego
 
10.50-11.10 Podejście lekarza rehabilitacji do leczenia entezopatii stawu łokciowego
prof. dr hab. Przemysław Lisiński, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

11.10-11.30 Fizjoterapeutyczne podejście do leczenia entezopatii stawu łokciowego
dr n. med. Marta Jokiel, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zakład Fizjoterapii UM w Poznaniu

 

11.30- 11.50 Ortopedyczne podejście do leczenia entezopatii stawu łokciowego
dr hab. Bartłomiej Kordasiewicz, Klinika Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Klinicznego i. Grucy w Otwocku, 
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia

 

11.50-12.10 Osteopatyczne podejście do leczenia entezopatii stawu łokciowego
mgr. Bartosz Sikorski, Centrum Osteopatica we Wrocławiu, Członek Zarządu Towarzystwa Osteopatów Polskich

 

12.10-12.30 Reumatologiczne podejście do leczenia entezopatii stawu łokciowego
prof. dr hab. Sławomir Jeka, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Klinicznego im. J. Biziela w Bydgoszczy

 

12.30- 12.50 Podejście lekarza rodzinnego do leczenia entezopatii stawu łokciowego
dr hab. Anna Posadzy- Małaczyńska, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

12.50- 13.10 dyskusja

 

 
13.15- 14.15 Warsztaty Firmowe

 

14.15- 15.15 przerwa lunchowa

 

 
 
15.15- 16.45 
Warsztaty Praktyczne
 
Sala 1 USG narządu ruchu
dr n.med. Arleta Witkowska, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

 
Sala 2 Iniekcje pod kontrolą USG w obrębie kończyny górnej oraz dolnej
dr n.med. Paweł Surdziel, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
dr hab. Bogusław Sadlik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, były Prezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo- Goleniowego

 

Sala 3 Fizjoterapia w łokciu tenisisty
dr n. med. Marta Jokiel, dr n. med. Ewa Bręborowicz, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Sala 4 Zabiegi osteopatyczne w niespecyficznych dolegliwościach odcinka szyjnego kręgosłupa
dr n. KF Łukasz Czubaszewski, Centrum Fizjoterapii i Osteopatii w Poznaniu

 
16.45-18.45 
Sesja III Leczenie nieoperacyjne urazów sportowych
 
 

16.45- 17.05 Unnecessary knee arthroscopy. Artroskopia stawu kolanowego. Czas na rewizję wskazań.
dr hab. Przemysław Paradowski, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu , Klinika Ortopedii Szpitala Sunderby, Luleå, Szwecja, Uniwersytet w Umeå ( Szwecja )

 

17.05- 17.25 Subacromial pain: surgery ever indicated?
prof. dr hab. Lars Adolfsson, Head of the section for upper extremity trauma and surgery in the Linköping University Hospital. Chairman of the Swedish Shoulder and Elbow Society./ Kierownik Sekcji Traumatologii i Chirurgii Kończyny Górnej Linköping University Hospital (Szwecja), Prezes Szwedzkiego Towarzystwa Barku i Łokcia

 

17.25- 17.45 Lateral elbow pain: indications for surgery?
prof. dr hab. Jens Nestorsson, Section for upper extremity trauma and surgery in the Linköping University Hospital/Sekcja Traumatologii i Chirurgii Kończyny Górnej Linköping University Hospital (  Szwecja )

 

17.45- 18.05 Złamania u osób starszych. Fractures in the elderly.
dr hab. Przemysław Paradowski, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu , Klinika Ortopedii Szpitala Sunderby, Luleå, Szwecja, Uniwersytet w Umeå ( Szwecja )

 

18.05- 18.25 alloplastyka stawu biodrowego i kolanowego. Kogo kwalifikować i jak rozmawiać z chorym?
lek. med. Marek Gojło, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

18.25- 18.45 Dyskusja

 
 
 
 
 

16 października

(Sobota)

9.00- 11.50 
Sesja IV Leczenie nieoperacyjne dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa
 
9.00-9.20 Podejście neuroortopedy do leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa
prof. dr hab. Robert Gasik, Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 
9.20-9.40 Fizjoterapeutyczne podejście do leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa
prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński, Instytut Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów
 
9.40- 10.00 Podejście lekarza rehabilitacji do leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa
prof. dr hab. Piotr Majcher, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
Oddział Rehabilitacyjny 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie
 
10.00-10.20 Dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa w aspekcie finansowania leczenia ze środków publicznych
dr. n. med. Przemysław Daroszewski, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 
10.20- 10.40 Osteopatyczne podejście do leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa
dr n. KF  Łukasz Czubaszewski, Centrum Fizjoterapii i Osteopatii w Poznaniu
 
10.40- 11.00 Reumatologiczne podejście do leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
Prezes – elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 
11.00-11.20 Podejście lekarza rodzinnego do leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa
dr hab. Anna Posadzy- Małaczyńska, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 
11.20-11.50 dyskusja
 
11.50-12.10 przerwa kawowa
 
 
12.10-13.10Dyskusja Okrągłego Stołu
Przewodniczący: prof. Włodzimierz Samborski
 
 
13.10-14.10 
Sesja V ( w trakcie ustalania )
 
 
13.10-13.30 
13.30-13.50
13.50-14.10
 
14.10-14.20 przerwa kawowa
 
 
14.20- 15.20 
Sesja VI studencka ( prezentacja wyników 6 prac naukowych po 10 min. )
 
15.20 zakończenie Konferencji

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2